VUXEN

 

Det finns olika mötesplatser för vuxna i Skårekyrkan. Vårt centrum är söndagens gudstjänst men som komplement har vi Livsnära smågrupper, där kommer vi varandra lite närmare. Vi samtalar om det som är aktuellt och känns viktigt och ber tillsammans. Det finns också Stickcafé, Mansfrukost och Hållplats Livet.
 

Vår kyrka är helt beroende av människor för att fungera. Det finns serverings- och städgrupper som också blir naturliga sätt att lära känna andra människor.  Ta gärna kontakt med pastor Anna Bengtsson om du vill vara med i någon grupp i vår kyrka.


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81