Hållplats Livet i Skårekyrkan

Denna samling är en möjlighet att stanna upp och lyssna till någon annans livberättelse. Det är i mötet med andra våra egna liv fördjupas. Vi återkommer med information om framtida Hållplats Livet-samlingar. 

Har du frågor kan du kontakta Anna Bengtsson 073-912 00 26 eller via mail anna.bengtsson@skarekyrkan.se 

 


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81