Gudstjänster

 

Varje söndag firar vi gudstjänst i Skårekyrkan. Gudstjänsterna är öppna för alla som vill vara med. På vinterhalvåret har vi gudstjänst i Skårekyrkan klockan 11.00 och på somrarna på Solliden klockan 10.00.

Från söndagen den 1 oktober prövar vi ny gudstjänstid kl 17.00. Välkommen att pröva denna nya gudstjänsttid tillsammans med oss! 

Från 1 oktober erbjuds kyrkskjuts, ring 0723-640 690 senast kl 14:00 på söndagen. Om ingen svarar så tala in ditt namn, din adress och ditt telefonnummer så ringer vi upp och bestämmer tid för hämtning.

Gudstjänsten är ett möte mellan himlen och jorden. Vi sjunger lovsång till Gud, reflekterar över bibelns ord och vår tid, bär våra medmänniskor och vår bygd i förbön och får del av Guds välsignelse. Ibland hålls även nattvard under gudstjänsten. För barnen finns söndagsskola.

 

Vi söker former och ett språk som är äkta och som är vårt för att tala om Gud och alla de frågor som möter oss människor under våra liv. Vi tror att det är viktigt att gudstjänsten är ett delande där många är delaktiga.

Ett mål för vår gudstjänst är att den ska vara en mötesplats för sökare. Formen, tilltalet och orden ska tala till sökare oavsett om det är första gången de besöker en kyrka eller inte. Gudstjänsten ska tala ett rakt och enkelt språk.

Ett annat mål är att gudstjänstens form inte ska skrämma oss från att bjuda med grannar och vänner, att vi inte behöver skämmas inför ovana besökare.

Ett tredje mål med gudstjänsten är att den ska beröra, att den ska tala ett språk som öppnar vårt inre, för det som inte kan förklaras - Gud.

Ett fjärde mål är att lekmannabetoningen - att vanligt folk medverkar - ska tydliggöra att det kristna budskapet om en levande Gud är riktat till vanliga människor.

Det femte och övergripande målet är att gudstjänsten blir ett tillfälle där Gud verkar. Att varje söndag blir en spännande dag eftersom vi går till kyrkan för ett Gudsmöte som kan förändra våra liv.

 

 


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81