Vår troSkårekyrkan är en kristen kyrka som vill stå mitt i den världsvida kyrkans tro och gemenskap. Vi tror att Gud visar sig för oss människor som skapare av allt i hela kosmos från den mest avlägsna stjärna till den nyfödda människa som vi bär i våra armar. Vi tror att Gud på ett särskilt sätt visar sig i hur Jesus Kristus levde sitt liv i kärlek och omsorg om människor han mötte. Vi tror att Gud är som en varm vind och Ande som rör vid våra hjärtan och skapar liv och rörelse i våra liv.
Den kyrka vi vill tillhöra är en kyrka för ofärdiga människor. I kyrkans gemenskap får vi söka Gud tillsammans och stödja varandra genom livets glädje och sorg. All vår verksamhet är öppen för alla människor, och alla som vill tro är också välkomna att vara medlemmar i Skårekyrkan. Vi tror att alla människor har en erfarenhet av Gud att dela med sig av till andra.
 
Barnen har en särskild plats i vår kyrka. Vi tror att barnen på ett särskilt sätt kan ställa rätt frågor och säga något viktigt om vad det innebär att vara ett Guds barn. Vi tror att tonåringars tro, värderingar och frågeställningar är särkilt viktiga att lyssna till och ha som grund för kyrkans utveckling.
 
I Bibeln finner vi berättelser som handlar om människors möte med Gud. Där lär vi oss av hur Gud handlat i historien och där möter vi framför allt berättelserna om Jesus Kristus.
 
Gudstjänsten är vårt främsta möte med Gud och varandra. Vi vill ha en öppen gudstjänst där många känner sig välkomna. I gudstjänsten ber vi till Gud, reflekterar om vad kristen tro betyder idag och tar emot Guds välsignelse.
 
Dopet är en början på vägen till Gud och det kristna livet. Det är ett synligt tecken på vår gemenskap med Jesus Kristus. Vi vill förena två doptraditioner och har därför både barn- och vuxendop, alltefter föräldrarnas/dopkandidatens önskemål. Dopet kan ske som en del av gudstjänsten eller som en särskild dopgudstjänst. Vi tror att dopet är en engångshandling och vill inte döpa om den som redan är barndöpt.

Barnvälsignelse är en särskild akt för de barn som inte döps. Det är en akt där vi genom handpåläggning, bön och gemenskap innesluter barnen i Guds välsignelse.
 
Nattvard är en glädjens måltid där vi delar bröd och vin med Herren Jesus Kristus själv och med varandra. I nattvarden tackar vi Skaparen för brödet, vinet och allt annat som kommer till oss i skapelsen. Det är en utmaning att leva som bordsgrannar också i vårt vardagsliv. Vi firar nattvard vid en gudstjänst i månaden och vid en särskild kvällsandakt varje månad.

Konfirmation är ett år av studier kring den kristna tron och livet. Konfirmationen avslutas med en gudstjänst då vi ber för konfirmanderna och deras liv. I samband med konfirmation aktualiseras frågan om dop och församlingsmedlemskap.
 
Vigselgudstjänst är en högtidlig gudstjänst då vi ber för och välsignar två människor som beslutat sig för att leva tillsammans. På samhällets uppdrag förklarar vi dem också juridiskt för äkta makar enligt äktenskapsbalken.
 
Bikt är en del av ett själavårdande samtal med pastor. Att bikta sig innebär att avbörda sig något svårt som man går och bär på och få Guds förlåtelse. Att ta emot bikt innebär också att man söker förstå vad man gjort för fel i livet och söker sig nya vägar för framtiden. Vår pastor har tystnadsplikt även inför domstol.
 
Begravningsgudstjänst är en värdig gudstjänst då vi överlämnar den avlidne i Guds barmhärtiga händer. Vi minns och tackar för ett liv, delar en del av sorgen och ber om kraft och mod att gå vidare med våra liv.


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81