Styrelsen

 

Skårekyrkans styrelse väljs på årsmötet, som hålls i oktober varje år. Styrelsens uppgift är att tillsammans med församlingsföreståndaren leda och planera församlingens verksamhet, arbeta med framtids- och utvecklingsfrågor, ansvara för församlingens ekonomi och fastigheter samt verkställa de beslut som tagits på församlings-  och årsmöten. Styrelsen är också arbetsgivare för församlingens anställda.

 

Styrelsen består av följande ledamöter: Magnus Berglund ordförande, Lennart Ljunggren, Markus Andersson, Bo Andersson Carl-Johan Kvaldén, Mari Hermansson, Christina Rodestedt, Robert Magnusson, Birgit Echeverri och Torbjörn Kjerstadius.

 

I styrelsens arbete deltar också utan rösträtt församlingens pastor/föreståndare, vice förståndare och ibland övriga anställda samt Equmenia Skårekyrkans ordförande.

I nuläget arbetar styrelsen med att ta fram en verksamhetsplan. Om du vill se hur arbetet fortskrider kan du klicka på länken nedan. 

http://prezi.com/mpmbqfkrl4zp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
 

Vill du tipsa styrelsen om något, ställa en fråga eller komma med en synpunkt är du välkommen att kontakta ordförande Magnus Berglund:
Granviksvägen 10, 653 50 Karlstad, tel: 054-53 08 98 E-post: magnus.berglund@mosaiken.nu


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81