Solliden

Solliden

 

Solliden är en sommargård som sedan 1934 ägs och drivs av Equmenia Skårekyrkan. Här finns fotbollsplan, volleybollplan, samlingslokal, kaffestuga med kök, WC, grillplats med mera.

 

Under somrarna har vi verksamhet här i form av olika aktivitets- och musikkvällar och gudstjänster på söndag förmiddagar. Gården används också året runt av våra barn- och ungdomsgrupper, framförallt av våra scouter.
 

Gården står öppen som utflyktsmål för allmänheten, men tänk på att det ibland pågår verksamhet här. Gården kan också vara uthyrd till olika arrangemang.
 

Solliden kan hyras (april - september) för drogfria samlingar, utflykter och fester. Det kostar 200 kr för bokning av uteområdet och 500 kr att hyra lokalerna. Kontakta lokalbokning@skarekyrkan.se  för bokning
 

Vi vill att Solliden skall vara en tillgång för oss alla här i Skåre, så känn dig välkommen men var rädd om vår gård.


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81