Equmeniakyrkan

Församlingen

Skårekyrkan är en kyrka där himlen och jorden kommer häftigt nära varandra. Vi får komma med tro och tvivel och tillsammans med Gud själv söka livets mening och trons underbara djup.

 Vår kyrka bygger på många människors vilja att vara med. Annars skulle ingenting fungera. Här är det ideella krafter som är barn- och ungdomsledare, som leder gudstjänster och som målar om kyrkan när så behövs.

I Skårekyrkan kan du också möta Gud i dop och nattvard, vigsel och begravning. Vi ser oss som en del av den världsvida kyrkan och församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan, som tidigare bestod av Svenska missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige men som sen 2011 bildat ett gemensamt samfund i maj 2013 och som då fick namnet Equmeniakyrkan.

Allt som sker i Skårekyrkan är öppet för alla som vill vara med oavsett tro och bakgrund.

 

Församlingens uppdrag är att leva mitt i världen. Tillsammans vill vi berätta om den kristna tron för människor och leva som medmänniskor mitt i vår vardag. Alla som vill bekänna Jesus som Herre i sitt liv är välkomna att samtala med vår pastor Anna Bengtsson om medlemskap i församlingen. Vi är just nu lite drygt 300 församlingsmedlemmar och ca 200 medlemmar i Equmenia Skårekyrkan, som är  vår barn- och ungdomsrörelse. Men vi vill gärna bli fler!

 

Välkommen till oss!


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81