Boltzius

Boltziushemmet

F A Boltzius (1836-1910) var en märklig man. Han gick omkring i de värmländska byarna och köpte skrot och samtidigt predikade han och bad för de sjuka. Under hände så att lama, blinda och döva blev helade. Inom några år spreds hans namn över hela världen. Det har sagts att han blev Nordens störste helbrägdagörelsepredikant.

Tusentals människor besökte Boltzius i hans hem, men han gjorde också själv många resor och bad för sjuka på olika håll. Drottningen var en av dem som bad om han hjälp, så skrothandlaren från Värmland besökte vi åtskilliga tillfällen det svenska kungahuset. Många människor skrev brev till Boltzius och på Värmlands museum finns 33000 brev bevarade.
Pernilla Kans har skrivit C-uppsatsen Brev till/besökare hos helbrägdagöraren Fredrik August Boltzius 1904, den handlar om de människor som på något sätt var i kontakt med Boltzius under år 1904.

Boltzius hem i Skåre ägs idag av Skårekyrkan och är inrett som ett litet museum där man kan se mängder av kryckor och träben som de helade lämnade efter sig.

För visning av muséet ring 072-731 23 69 för bokning. Telefonen är inte alltid bemannad utan lyssnas av ett par gånger i veckan så ring därför i god tid när du önskar en visning.

 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81