Ungdomsrådet

Ungdomsrådet (UR) är Equmenia Skårekyrkans (tidigare Skåre SMU) styrelse. De möts en gång i månaden för diskutera nya idéer, kolla läget i alla grupper och fatta beslut om ekonomi och framtidsplanering.

Ordföranden är Alicia Strand och Johanna Nilsson.
Kassör är Markus Andersson.
Övriga ledamöter är Petter Tågerud, Jonathan Kvaldén, Maria Lidén, Jonathan Cleve, Viktor Tillman, Alva Bäckström och Ellen Kindberg. De anställda är med på mötena i mån av tid.

 

Om du vill kontakta ungdomsrådet mejla ordförande Alicia Strand, e-post: strand.alicia@hotmail.com eller Johanna Nilsson, e-post: johanna.s.nilsson@hotmail.com
 


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81