SÖNDAGSSKOLAN

I varje gudstjänsthar vi barnens minuter. Då kommer vi att berätta något (oftast med hjälp av vad som finns i kistan), tända vårt egna ljus och be nyingbönen. Våra barn är olika, en del tycker mycket om att gå fram till kistan andra tycker att detta bara är jobbigt. Självklart sitter ni var ni vill i kyrksalen, men vi föreslår att ni med era barn gärna sätter er i stolsraderna till vänster (sett bakifrån). Då hamnar era barn tillsammans, ingen blir långt ifrån kistan och ljuset och det underlättar för oss som håller i barnens minuter. Då kan vi också vända oss åt det hållet och visa att vi riktar oss till just barnen. Efter barnens minuter finns självklart möjligheten för barnen att gå ut till lekrummet eller till loftet, men det kommer inte då att finnas några ledare som tar emot dem.

VÄLKOMNA!


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81