Den 8 mars kl 18.00 hade Equmenia Skårekyrkan sitt årsmöte. 

Nedan finner du handlingar från årsmötet.

Protokoll från Equmenia Skårekyrkans årsmöte 2017-03-08

Verksamhetsberättelse

Resultat och balans sep-dec 2016

Revisionsberättelse sep-dec 2016


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81